Rodoma 1–15 iš 44

 • Rožė (H) ‘Knirps’ C10

  Rožė (H) ‘Knirps’ C10

  15.00
 • Rožė ‘Heidelberg’ C2,5/70

  Rožė ‘Heidelberg’ C2,5/70

  12.00
 • Rožė ‘Olivia Rose Austin’ P19

  Rožė ‘Olivia Rose Austin’ P19

  30.00
 • Rožė ‘Thomas A Becket’ P19

  Rožė ‘Thomas A Becket’ P19

  30.00
 • Rožė ‘Madame Anisette’ P15

  Rožė ‘Madame Anisette’ P15

  30.00
 • Rožė ‘Grafin Elke Zu Rantzau” P15

  Rožė ‘Grafin Elke Zu Rantzau” P15

  30.00
 • Rožė ‘Herzogin Christiana’ P15

  Rožė ‘Herzogin Christiana’ P15

  30.00
 • Rožė ‘Maria Jose’ P23

  Rožė ‘Maria Jose’ P23

  30.00
 • Rožė ‘Grafin Diana’ P23

  Rožė ‘Grafin Diana’ P23

  30.00
 • Rožė ‘Rosengrafin Marie Henriette’ P23

  Rožė ‘Rosengrafin Marie Henriette’ P23

  30.00
 • Rožė ‘Freifrau Caroline’ P23

  Rožė ‘Freifrau Caroline’ P23

  30.00
 • Rožė vijoklinė (rausva) C2

  Rožė vijoklinė (rausva) C2

  8.00
 • Rožė vijoklinė (rožinė) C2

  Rožė vijoklinė (rožinė) C2

  8.00
 • Rožė vijoklinė (raudona) C2

  Rožė vijoklinė (raudona) C2

  8.00
 • Rožė vijoklinė (balta) C2

  Rožė vijoklinė (balta) C2

  8.00